Imatge Digital


Pràctiques amb PICASA:

 1. Cear un collage
 2. Crear una pel·lícula

Tutorials de GIMP:

Pràctiques amb GIMP:

 1. Cut  Out
 2. Selecció i filtres
 3. Omplir text amb la textura de la imatge
 4. Restauració foto antiga
 5. Fusió de 2 imatges
 6. Eina de clonar
 7. Fotomuntatge de dues imatges
 8. Retoc del rostre
 9. Retoc ulls vermells
 10. Blanquejar dents
 11. Restauració fotografia antiga
 12. Animació gif.
 13. Fotomuntatge Carnaval

EDITORS ONLINE de fotografies:

 1. Editors bàsics:
 1. Editors més complerts: