ACTIC


ACTIC son les sigles que denominen el projecte de creació de l’acreditació en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Es tracta d’oferir a la ciutadania la possibilitat d’acreditar davant de qualsevol empresa o entitat la capacitat per actuar amb destresa en la societat de la informació, pel que fa a les diverses activitats professionals, socials i personals.