Dades de contacte
Av. de la Gran Via de L'Hospitalet, 104 bis
08902 (L'Hospitalet de Llobregat)
E-mail: elgornal@yahoo.es
Telèfon: 93.263.48.87
Tècnic responsable: L.Enrique Mangas


Òmnia (que vol dir "tothom") és un programa que la Generalitat de Catalunya va posar en marxa l'any 1999 amb la idea de potenciar l'ús de les tecnologies socio-digitals dins la societat. Consisteix en centres dotats d'ordinadors amb connexió a Internet on s'acull a tothom, grans i petits, gent autòctona i nou-vinguts, gent amb mitjans o sense... Es pot consultar més informació sobre el programa al web de la Xarxa Òmnia .

El programa Òmnia es concreta a Gornal segons figura a la següent documentació:

S'hi treballa amb programari lliure i serveis web gratuïts amb base de sistema operatiu Ubuntu GNU/Linux.

Aquest és l'horari actual d'activitats

El Punt es va obrir el 2005. Fins el 2009 el centre va estar situat a l'Hotel d'Entitats que el departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat tenia situat al barri, a l'Avinguda de Carmen Amaya, 37. Però aquell equipament públic va ser venut a una empresa privada.

     

Durant el 2010, incomprensiblement, els responsables directes i indirectes del programa van negligir a l'hora de donar solució a la necessitat d'espai del centre i va haver de ser l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat qui l'acollís a l'edifici del Districte VI de l'Avinguda Amèrica, 69.

     

Ara sí, i des del 2011, l'Òmnia de Gornal està acollit a l'edifici anexe del Casal Cívic:

     


Com a qualsevol altre CAPI (Centre d'Accès Públic a Internet) s'hi compta amb una persona tècnica que es responsabilitza del centre, planifica les activitats sota uns objectius determinats i les porta a terme. El programa Òmnia denomina a aquesta figura "dinamitzador". La Generalitat subvenciona el programa en el barri o població i una entitat o una empresa en fa la gestió. Les empreses gestores encarregades de la contractació, al llarg dels anys, han estat les següents:

L'Òmnia de Gornal no és una acadèmia d'informàtica. Aquí l'ordinador i Internet es prenen en la seva vessant més social. Es tracta d'aprendre de quina manera aquestes tecnologies ens poden oferir solucions digitals als nostres problemes quotidians de casa, de la feina i la recerca de feina, l'escola,... Donat el seu tret social es busca i es fomenta la participació dels veíns i la creació o millores de xarxes comunitàries. Per això, a més de la seva activitat interna, busca afinitats amb altres serveis i entitats del territori. Ara mateix l'Òmnia de Gornal compta amb la participació de:

I es coordina amb:

Per últim forma part de les taules de treball tècnic: