Les emocions

Avui amb el grup del Jugar i Llegir treballarem amb les emocions que tenim.

 

 

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/5to_gestos/index.html