Fundació Adsis -BARCELONA-

C/ Lugo, 61. Tel. 93 357 75 75

Fundació Adsis Barcelona

PRESENTACIÓ

Fundació Adsis és una entitat sense ànim de lucre que des de fa més de 40 anys treballa perquè les persones en risc d’exclusió social trobin oportunitats per desenvolupar-se personalment i professionalment.

Treballem principalment amb els joves, perquè creiem que el seu desenvolupament personal i professional permetrà una societat més justa i solidària i oferirà un futur millor per a tots i totes. Aquesta tasca la portem a terme a través de programes educatius i de formació professional, educació en valors, sensibilització social i cooperació al desenvolupament.

Fundació Adsis a Barcelona desenvolupa els seus serveis a dos centres ubicats als barris del Carmel i el Casc Antic. Des d’aquests dos centres ofereix els seus serveis a menors, adolescents i joves en risc, per tal de possibilitar la seva integració educativa, social i laboral.

La ubicació dels centres respon al desig de comptar i participar de les trames de relacions dels joves i estar propers al seu món vital i significatiu, d’aquí la importància que concedim a la feina al carrer i a la col•laboració territorial, possibilitant una orientació de desenvolupament comunitari.

Els centres integren diversos serveis:

  • - Serveis de prevenció de la marginació: destinats a adolescents i joves en el marc del treball de carrer, el suport escolar, el temps lliure...
  • - Serveis de formació i inserció laboral: destinats a joves d’ambdós sexes, amb experiències de fracàs escolar, escassos recursos personals i amb greu risc d’exclusió social.

Oficina Fundació Adsis Barcelona
Centre El Carmel
Centre Princesa

Director/a:
Mercedes Yubero Ruiz

C/ Lugo 61
08032 Barcelona
Tel: 93 357 75 75
Fax: 93 407 20 25
barcelona@fundacionadsis.org

Director/a:
Daniel Juan García

C/ Lugo 61
08032 Barcelona
Tel: 93 357 75 75
Fax: 93 407 20 25 carmel@fundacionadsis.org

Director/a:
Karmele Equiza

C/ Princesa 19, pral.
08003 Barcelona
Tel: 93 268 87 60
Fax: 93 268 03 43 princesa@fundacionadsis.org